คาโอ ประเทศไทย

คาโอ ประเทศไทย ยึดมั่นในภารกิจเดียวกับคาโอทั่วโลก ในขณะเดียวกันยังกำหนดการดำเนินงานสำหรับ ประเทศไทย โดยเฉพาะนั่นคือ “คาโอประเทศไทยมีความปรารถนาที่จะนำความพึงพอใจและความสะดวกสบาย สูงสุดสู่ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และนำสมัยภายใต้ชื่อ และตราสินค้าคาโอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยสำหรับผู้บริโภคชาวไทยมา 50 ปี”