เลือกภาษา

Eng ไทย

IMI เป็นสถาบันการโรงแรมไม่กี่แห่งที่มีความ เป็นสวิส 100% ที่บริหารโดยชาวสวิส ก่อตั้งเมื่อปี 1991

IMI นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการเรียน การสอนพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรม ทั้งระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือก เรียนได้หลากหลายตามความชอบของแต่ละคนทั้ง สาขา การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการจัด Event ต่างๆ ซึ่งที่IMIนั้นนักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร ที่มาจากหลักสูตรของสวิส และประเทศอังกฤษและ ได้รับใบประกาศจากทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน ในปี 2013 นั้น IMI ได้เริ่มเปิดคอร์สด้านการทำ อาหาร ภายใต้ชื่อ Interna1onal Culinary Ins1tute (ICI) โดยการควบคุมห้องเรียนให้มีขนาดเล็กทำให้ อาจารย์ สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง และนักเรียน กคนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถส่วนบุคคล ได้อย่างเต็มที่ และ นอกจากการทำอาหารแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารที่จำเป็น ในหน้าที่การงานของเราอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

คณะอาจารย์ และแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษานั้น ล้วนมี ประสบการณ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ โปรแกรมการเรียนของ IMI นั้นสอนให้นักศึกษานำ ไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง การมีห้องเรียนที่เล็ก ทำให้อาจารย์สามารถเอาใจ ใส่กับนักเรียนแต่ละคนได้เต็มที่ และหลักสูตรที่มี คุณภาพของ IMI จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเอง ได้อย่างเต็มที่ เตรียมพร้อมกับการเข้าทำงานจริงใน อนาคต สภาพแวดล้อมของความเป็นครอบครัวเดียวกันที่ IMI ส่งเสริมนักศึกษาให้เติบโตและพัฒนาอย่างมี ความสุข มีความมั่นใจ และพื้นฐานความรู้ที่เพียง พอต่อการทำงานจริงในภายภาคหน้า

สถานที่ที่สวยงาม

เรียน และใช้ชีวิตในแคมปัสของมหาวิทยาลัยที่ สวยงามเหมือนออกมาจากภาพวาดที่คุณเคยชื่นชม ล้อมรอบ ไปด้วยภูเขาและทะเลสาบที่สวยงามของ สวิสเซอร์แลนด์ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลูเซิร์น ที่มี ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ มากมาย อีกทั้งยังเป็น เมืองที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีป ยุโรปอีกด้วย

ประสบการณ์

IMI จัดเตรียมหอพักราคาย่อมเยาว์สำหรับนักศึกษา ภายในแคมปัสเขต Kastanienbaum และหอพักอีกแห่ง ที่อยู่ในเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของ นักศึกษาอย่างครบถ้วน ห้องที่ได้รับการตกแต่งใหม่ ล่าสุด ทั้งห้องพักคู่และห้องพักเดี่ยว ทั้งมีห้องน้ำ และห้องอาบน้ำอยู่ในตัวและอยู่ข้างนอก พร้อมทั้ง มีอาหาร 3 มื้อ ตลอด 7 วันให้กับนักศึกษาทุกคน IMI มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาตัวแทนนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ และผ่อนคลายให้ กับนักศึกษาเป็นประจำอีกด้วย

ความได้เปรียบในการสมัครงาน

ที่ IMI นั้นเข้าใจว่าการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป้า หมายที่สำคัญที่สุดก็คือให้นักศึกษาได้บรรลุถึงเป้าในชีวิต หมายเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป นั่นคือ เหตุผล ที่ IMI มีบริการจัดหางานใหักับนักศึกษา แต่ละคนโดยนักศึกษา แต่ละคนจะได้รับโอกาสที่ เหมาะสมที่สุดที่จะได้ฝึกงานใน วิสเซอร์แลนด์ หรือ ในต่างประเทศ รวมทั้งการฝึกงาน เตรียมตัวเป็นผู้ บริหาร และโอกาสในการทำงานหลังจากสำเร็จการ ศึกษาออกไป IMI มีเวบ ซท์สำหรับศิษย์เก่า เพื่อที่จะให้เหล่า นักศึกษาได้มีลู่ทางที่จะติดต่อเหล่ารุ่นพี่ รุ่นน้องเพื่อ ช่วยเหลือกันในหน้าที่การงานอีกด้วย

Program
 • Culinary Undergraduate

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ICI เปิดสอนนักเรียนที่ต้องการ มีอาชีพในอุตสาหกรรมการทําอาหาร การจัดการด้านการทําอาหาร แบบครบวงจร ด้วยรูปแบบการสอนภาคทฤษฎี70%และภาค ปฏิบัติ 30% เน้นการพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการ การปฏิบัติงานของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะครัว ขั้นพื้นฐาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • Hotel Management

  หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจในสายอาชีพที่น่าตื่นเต้นของโลก แห่งการบริการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ การทําให้ผู้เรียน มีพื้นฐานที่ดีด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว และการจัดการอีเว้นท์ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรพื้นฐานนี้ผู้เรียนจะมีความพร้อมในการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรนี้ยังเหมาะสําหรับผู้เรียนที่ ต้องการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • Internship & Career

  การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีประสบการณ์หรือไม่มี ประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ ให้มีทักษะการปฏิบัติ และการจัดการที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งงานในโรงแรม อีเว้นท์และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง มุ่งเน้นการดําเนินการและการจัดการ แบบบูรณาการกับรายวิชาเป็นหลัก รวมทั้งการดําเนินการด้าน อาหารและเครื่องดื่ม การจัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า และการ พัฒนาธุรกิจขององค์กรและการจัดการอีเว้นท์

  รายละเอียดเพิ่มเติม
Testimonials
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  IMI has prepared me to succeed during my internship.
  from Netherlands

  graduated in 2015

  At IMI I am studying what I enjoy doing the most: Hospitality. One of the many things I have learned is how to provide my guests with an excellent service. IMI has prepared me to succeed during my internship....

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  “IMI has prepared me to succeed during my internship.”
  from Thailand

  graduated in 2019

  At IMI I am studying what I enjoy doing the most: Hospitality. One of the many things I have learned is how to provide my guests with an excellent service. IMI has prepared me to succeed during my internship....